Stikkord: styremøte

Styremøte, feb’2015

Foreløpig sakliste, styremøte februar 2015 1. Gjennomgang forrige referat 2. Status nøkler 3. Ansvarsfordeling, styreleder utenlands 6. feb –  15. mars 4. Årsmøte (må holdes innen 30.april) 5. Forfatting av årsmelding + årshjulet 2014/2015 6. Tilrettelegging av hoveddørene ved Hjelpemiddelsentralen 7. Musikk og basstøy mellom leilighetene 8. Fremsetting av krav for utbedringer til entrepenør for fellesareal,…

Continue reading

Saksliste, styremøte nov’14

Gjennomgang saker fra forrige styremøte Invitert styreleder fra bydel Strandkanten Valg av kraftleverandør Utforming av standard svarmaler Adgang til bygg, eksterne aktører (Posten, avisbud, Kvitebjørn Varme og andre) Avtale med nøkkeloppbevaring Trygg Vakt Kommunale avgifter (renhenholdsavgift faktureres pr dags dato direkte hver enhet) Budsjett 2015 Eventuelt Salgsindeks Notis om at ELrom skal holdes ulåst Er…

Continue reading

Saksliste, styremøte sept’14

01.14 RENHOLD 02.14 ELMÅLING 03.14 SKADET BODDØR ETTER INNBRUDD 04.14 HUSORDENSREGLER 05.14 HUND OG KJÆLEDYR 06.14 VANNINNTRENGNING I PARKERINGSKJELLER 07.14 HOVEDDØRER HOLDES FORTSATT I ÅPEN STILLING UTEN TILSYN 08.14 INFO OM SØPPELHÅNDTERING 09.14 FELLES REKLAMASJONER TIL UTBYGGER 10.14 HJEMMESIDE 11.14 BYTTE FORSIKRINGSSELSKAP ? 12.14 OPPRETTING AV EVT. DRIFTSAVTALER FOR TEKNISKE ANLEGG 13.14 INNMELDING I BYDEL STRANDKANTEN 14.14…

Continue reading