Styret

Styreleder Pål Hansen paal.hansen@nrk.no 958 88 862
Styremedlem Odd Bjørvik odd.bjorvik@bjorn.no 908 23 165
Styremedlem Lillian G. Jensen lillije@online.no 920 59 486
Vara til styret Liv Kronstad liv2@live.no 979 38 188
Vara til styret Kjell Reed kjell.reed@online.no 957 28 435

Eierseksjonsameiet Teaterkvarteret Første Akt

Org. nr. 913 765 818

Besøksadresse

Hjalmar Johansensgate 29 / Strandvegen 46 / Strandvegen 48
9007 TROMSØ

Fakturaadresse

414 – Eierseksjonsameiet Teaterkvarteret Første Akt
c/o Fakturamottak BONORD
Pb. 4384 Vika
8608 MO I RANA