Styremøte, feb’2015

Foreløpig sakliste, styremøte februar 2015

1. Gjennomgang forrige referat
2. Status nøkler
3. Ansvarsfordeling, styreleder utenlands 6. feb –  15. mars
4. Årsmøte (må holdes innen 30.april)
5. Forfatting av årsmelding + årshjulet 2014/2015
6. Tilrettelegging av hoveddørene ved Hjelpemiddelsentralen
7. Musikk og basstøy mellom leilighetene
8. Fremsetting av krav for utbedringer til entrepenør for fellesareal, samt leiligheter (f.eks dusjdører)
9. Evt
Innspill?