Strømavlesning og tomme søppelposer

PhotoGrid_1411990291735

 

Det er automatisk avlesing av strøm i Teaterkvarteret Første Akt.  Måler og sender står i et rom i kjelleren.  Se bilde.  Alle har nøkkel til dette rommet, hovednøkkelen til leiligheten passer på den døren.  I dette rommet finner du også ubrukte søppelposer

Merk at boksene er markert med prosjektnummer (Axxx) som brukt i salgsprospektene og på bodørene (og ikke H0xxx bolignummerering)