Status fjernvarme 5. desember

 Hei,
Tror vi begynner å komme til bunns i dette.
For å gjøre en lang historie kort har det vært feil med vannmengden inn i bygget og vanntemperaturen og videre inn i bygget fra teknisk rom har vært feilprogrammert og satt for lav. Vanntemperaturen skal endre seg etter temperaturen ute. Det har den ikke gjort til nå.
Disse forholdene skal nå være brakt i orden og vi håper at systemet fungerer bedre nå.
Ha for øvrig en god helg!
Med vennlig hilsen
________________________________________Magnus Kristoffer Mevåg
Bjørn Bygg ASAnleggsleder