SAMEIEMØTE 18. APRIL

Det innkalles til sameiet Teaterkvartalet Første Akt,   onsdag 18. april. Klokken 19.00.

Clarion The Edge hotell

.

SAKSLISTE FOR MØTET:

1. KONSTITUERING
a. Status frammøtte
b. Valg av møteleder
c. Valg av protokollfører
d. Godkjenning innkalling
e. Valg av protokollunderskriver
f. Valg av tellekorps
g. Godkjenning av dagsorden

2. ÅRSBERETNING 2017

3. ÅRSREGNSKAP 2017

4. VALG -AV VALGKOMITE TIL NESTE SAMEIEMØTE

5. FASTSETTING AV STYREHONORAR

6. INNKOMNE FORSLAG

Minner om at forslag som ønskes behandlet på sameiemøte må være styret i hende senest
søndag 4. april. Sakspapirer, fullmaktsskjema og innkomne forslag til deretter bli distribuerer til alle eiere i
sameiet. Forslag sendes

Styret