Saksliste, styremøte nov’14

 • Gjennomgang saker fra forrige styremøte
 • Invitert styreleder fra bydel Strandkanten
 • Valg av kraftleverandør
 • Utforming av standard svarmaler
 • Adgang til bygg, eksterne aktører (Posten, avisbud, Kvitebjørn Varme og andre)
 • Avtale med nøkkeloppbevaring Trygg Vakt
 • Kommunale avgifter (renhenholdsavgift faktureres pr dags dato direkte hver enhet)
 • Budsjett 2015
 • Eventuelt
  • Salgsindeks
  • Notis om at ELrom skal holdes ulåst
Er det andre saker dere tenker styret bør ta opp, meld til styret