Kategori: møter

Årsmøte i sameiet BONORD sier de i neste uke kommer med et opplegg for digitale møter for sameiet. Regjeringa har endret lovverket og åpnet for at borettslag/sameie kan gjennomføres digitalt. I dag er det slik at å samles til årsmøte bryter med myndighetenes tilrådinger. S+å snart dette er avklart (system for digital avvikling av årsmøtet)…

Continue reading

SAMEIEMØTE 18. APRIL

Det innkalles til sameiet Teaterkvartalet Første Akt,   onsdag 18. april. Klokken 19.00. Clarion The Edge hotell . SAKSLISTE FOR MØTET: 1. KONSTITUERING a. Status frammøtte b. Valg av møteleder c. Valg av protokollfører d. Godkjenning innkalling e. Valg av protokollunderskriver f. Valg av tellekorps g. Godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING 2017 3. ÅRSREGNSKAP 2017 4. VALG…

Continue reading

Varsel om sameiemøte 20. april 2015

Til sameiere ved: Eierseksjonsameiet Teaterkvarteret Første Akt Hjalmar Johansensgate 29 Strandvegen 46 og 48 9007 Tromsø Tromsø, 7.4.2015 Varsel om sameiermøte   Ihht. lov om Eierseksjon § 33 (4) varsles det herved om sameiermøte i Eierseksjonssameiet Teaterkvarteret Første Akt. Dato for møte: Mandag 20.4.2015 Frist for innmelding av saker til sameiermøtet er lørdag 11.4.2015 Innkomne…

Continue reading

Styremøte, feb’2015

Foreløpig sakliste, styremøte februar 2015 1. Gjennomgang forrige referat 2. Status nøkler 3. Ansvarsfordeling, styreleder utenlands 6. feb –  15. mars 4. Årsmøte (må holdes innen 30.april) 5. Forfatting av årsmelding + årshjulet 2014/2015 6. Tilrettelegging av hoveddørene ved Hjelpemiddelsentralen 7. Musikk og basstøy mellom leilighetene 8. Fremsetting av krav for utbedringer til entrepenør for fellesareal,…

Continue reading

Saksliste, styremøte nov’14

Gjennomgang saker fra forrige styremøte Invitert styreleder fra bydel Strandkanten Valg av kraftleverandør Utforming av standard svarmaler Adgang til bygg, eksterne aktører (Posten, avisbud, Kvitebjørn Varme og andre) Avtale med nøkkeloppbevaring Trygg Vakt Kommunale avgifter (renhenholdsavgift faktureres pr dags dato direkte hver enhet) Budsjett 2015 Eventuelt Salgsindeks Notis om at ELrom skal holdes ulåst Er…

Continue reading