Kategori: info

Radiatorproblemer

RADIATORPROBLEMER: Leverandøren har gjort ettersyn på sentralvarmeanlegget  i kjelleren.  Vi har inngått serviceavtale, slik at det det jevnlig er ettersyn på anlegget som styrer sentralvarmen. Flere andelshavere har i løpet av vinteren meldt inn at det har vært vanskelig å få skikkelig varme på radiatorer.   Nå vet vi at systemet som skal levere varme…

Continue reading

Forslag til sameiemøtet

Hei. Styret i sameiet skal ha styremøte i morgen, onsdag 21. mars.  da skal dato for årets sameiemøte fastsettes og innkalling sendes ut ganske så umiddelbart. Dette er en varsling om frist for å melde inn saker til sameiemøtet. Saker som ønskes behandlet på sameiemøtet må være styret i hende – senest søndag 4. april. …

Continue reading

GARASJEVASK

Dette er en viktig beskjed til ALLE som har bil i garasjeanlegget til Teaterkvarteret Første AKT.   Tirsdag 6. juni – klokken 09.00 kommer kostebil for å rengjøre hele garasjeanlegget. Da må ALLE BILER være ute av anlegget. All løsøre må være fjernet – slik at kostebilen kommer til i hele anlegget. I tillegg til…

Continue reading

Gravearbeid ved garasjeinnkjøringa
Her er kartet - med avmerking hvor arbeidet skal utføres

Her er kartet – med avmerking hvor arbeidet skal utføres

Nå starter kommunene å utbedre feilen som flere ganger har ført til oversvømmelse i garasjen vår. Arbeidet vil forhåpentligvis ikke føre til store problemer for oss, men det kan bli litt trafikk av maskiner.   Dette betyr at vi endelig har fått kommunene til å reparere det som utløser oversvømmelsen hos oss. Sånn sett en gladsak for oss.  Odd Bjørvik, som sitter i sameiestyret, har jobbet med denne saken i lengere tid og fikk gladbeskjeden i dag.

Det dreier seg om overvannsledningen som går ned mot havet – på plassen med nedkjøringa til parkeringsanlegget i Hjalmar Johansens gate. Entreprenøren starter i dag med å flytte anleggsmaskinene ned til området hvor det skal greves. Som sagt dette vil i liten grad påvirke vår adkomst til garasjeanlegget – men vil forhåpentligvis føre til at vi har opplevd den siste oversvømmelsen i garasjeanlegget.

Styret

 

Informasjon fra styret

Informasjon til eierne i sameiet Teaterkvartaler – Akt 1:   Vi har hatt første styremøte etter årsmøtet.  På møtet deltok også varamedlemmer til styret.  Protokoll blir lagt ut på våre hjemmesider.  Her er noen informasjonspunkter vi ber dere lese:     Vaktmester Sameiet har ikke vaktmester. Det er derfor viktig at alle beboere tar ansvar…

Continue reading