Kategori: info

BUDSJETT 2020

Styret har den siste måneden jobbet med budsjett for 2020. Vår forretningsfører har presentert et forslag, basert på 2019 budsjettet og forventa prisøkninger. Vi har i år en viktig faktor som påvirker vårt budsjett. Sommeren 2019 gikk garantitiden for alle fellesarealer og selve byggene ut. Feil som oppstår og slitasje vil i framtiden ikke gå…

Continue reading

Radiatorproblemer

RADIATORPROBLEMER: Leverandøren har gjort ettersyn på sentralvarmeanlegget  i kjelleren.  Vi har inngått serviceavtale, slik at det det jevnlig er ettersyn på anlegget som styrer sentralvarmen. Flere andelshavere har i løpet av vinteren meldt inn at det har vært vanskelig å få skikkelig varme på radiatorer.   Nå vet vi at systemet som skal levere varme…

Continue reading

Forslag til sameiemøtet

Hei. Styret i sameiet skal ha styremøte i morgen, onsdag 21. mars.  da skal dato for årets sameiemøte fastsettes og innkalling sendes ut ganske så umiddelbart. Dette er en varsling om frist for å melde inn saker til sameiemøtet. Saker som ønskes behandlet på sameiemøtet må være styret i hende – senest søndag 4. april. …

Continue reading

GARASJEVASK

Dette er en viktig beskjed til ALLE som har bil i garasjeanlegget til Teaterkvarteret Første AKT.   Tirsdag 6. juni – klokken 09.00 kommer kostebil for å rengjøre hele garasjeanlegget. Da må ALLE BILER være ute av anlegget. All løsøre må være fjernet – slik at kostebilen kommer til i hele anlegget. I tillegg til…

Continue reading

Gravearbeid ved garasjeinnkjøringa
Her er kartet - med avmerking hvor arbeidet skal utføres

Her er kartet – med avmerking hvor arbeidet skal utføres

Nå starter kommunene å utbedre feilen som flere ganger har ført til oversvømmelse i garasjen vår. Arbeidet vil forhåpentligvis ikke føre til store problemer for oss, men det kan bli litt trafikk av maskiner.   Dette betyr at vi endelig har fått kommunene til å reparere det som utløser oversvømmelsen hos oss. Sånn sett en gladsak for oss.  Odd Bjørvik, som sitter i sameiestyret, har jobbet med denne saken i lengere tid og fikk gladbeskjeden i dag.

Det dreier seg om overvannsledningen som går ned mot havet – på plassen med nedkjøringa til parkeringsanlegget i Hjalmar Johansens gate. Entreprenøren starter i dag med å flytte anleggsmaskinene ned til området hvor det skal greves. Som sagt dette vil i liten grad påvirke vår adkomst til garasjeanlegget – men vil forhåpentligvis føre til at vi har opplevd den siste oversvømmelsen i garasjeanlegget.

Styret