BUDSJETT 2020

TEATERKVARTERET

Styret har den siste måneden jobbet med budsjett for 2020. Vår forretningsfører har presentert et forslag, basert på 2019 budsjettet og forventa prisøkninger.

Vi har i år en viktig faktor som påvirker vårt budsjett. Sommeren 2019 gikk garantitiden for alle fellesarealer og selve byggene ut. Feil som oppstår og slitasje vil i framtiden ikke gå noe garantiansvar. Det betyr økte driftskostnader for sameiet.

Vi vet allerede nå at vi må gjøre vedlikehold på balkonger utvendig, på alle nød-lys i garasjeanlegget må det skiftes batteri. I tillegg kommer helt sikkert andre driftutgifter.

 

 

Hver andelshaver betaler en øremerket sum hver måned – pengene brukes til å bygge et vedlikeholdfond for Teaterkvarteret Første Akt. Sameiemøtet ønsker å bygge dette fondet til større vedlikeholdutgifter – som vi vet vil komme om noen år. Daglig. løpende vedlikehold skulle ikke belastes dette fondet.

Budsjettet viser forventet prisøkninger på tjenester og materiell som sameiet kjøper. Det er ikke lagt inn noen ekstraordinære utgifter.

Fellesutgiftene økes med 12 % for hver enkelt eier. Det betyr en økning på 12 prosent på fellesutgiftene, ikke inkludert Canal Digital, renhold, medlemskap Strandkanten og dugnad. Det er grunnbeløpet i fellesutgiftene som økes.

Mvh

Styret i Eierseksjonssameiet Teaterkvarteret Første Akt
Pål Hansen, styreleder