Bruksanvisning varmekabler

Trykk her for: Bruksanvisning for varmekabler

 

Etter de 1-årsbefaringene som så langt er gjennomført har vi fått tilbakemelding om at noen sliter med betjeningen av varmekablene. De som har gitt tilbakemelding har fått disse bruksanvisningene oversendt.

 

Sikkert greit at dere i styret også har dem om det skulle være spørsmål.

 

Med vennlig hilsen
________________________________________

Magnus Kristoffer Mevåg

Bjørn Bygg AS
Anleggsleder