Avfallshåndtering

20150911_081850Avfallssug

Avfallssuget befinner seg utenfor nabobygget, akt 2.

 Fargede poser

Ekstra tykke poserer er tilgjengelig nede i garasjeanlegget. Styret sørger for fargede poser. Vær vennlig å ta kun én rull av gangen:

  • oransj
  • rød
  • grønn
  • blå

Sorteringsguide

I 2015 kom det endringer på hvordan man sorterer, spesielt når det gjelder papir, papp og drikkekartong: www.remiks.no/kundeservice/sorteringsguide

 

Glass og metall

Container for glass og metall er tilgjengelig i bydelen, se bilder nedenfor for plassering.

20150911_081921

glassogmetall

Container for glass og metall er tilgjengelig i bydelen

 

Save