Årsmøte i sameiet

BONORD sier de i neste uke kommer med et opplegg for digitale møter for sameiet. Regjeringa har endret lovverket og åpnet for at borettslag/sameie kan gjennomføres digitalt. I dag er det slik at å samles til årsmøte bryter med myndighetenes tilrådinger. S+å snart dette er avklart (system for digital avvikling av årsmøtet) bli det sendt ut ny dato. Det er, innenfor den tidsfristen som var satt, ikke kommet inn noe forslag til saker til årsmøtet. Det betyr at det er de pålagte sakene som blir behandlet.
Styret i Strandkanten Vel har utsatt årets dugnad.
Styret skal diskutere hvordan vi forholder oss til dugnad i vårt sameie. Det er fullt mulig å avvikle dugnad i grupper på 5 og 5 – og ikke ha felles samling som avslutning.
Det kommer nærmere informasjon i slutten av neste uke.

Post navigation