Måned: mars 2018

SAMEIEMØTE 18. APRIL

Det innkalles til sameiet Teaterkvartalet Første Akt,   onsdag 18. april. Klokken 19.00. Clarion The Edge hotell . SAKSLISTE FOR MØTET: 1. KONSTITUERING a. Status frammøtte b. Valg av møteleder c. Valg av protokollfører d. Godkjenning innkalling e. Valg av protokollunderskriver f. Valg av tellekorps g. Godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING 2017 3. ÅRSREGNSKAP 2017 4. VALG…

Continue reading

Forslag til sameiemøtet

Hei. Styret i sameiet skal ha styremøte i morgen, onsdag 21. mars.  da skal dato for årets sameiemøte fastsettes og innkalling sendes ut ganske så umiddelbart. Dette er en varsling om frist for å melde inn saker til sameiemøtet. Saker som ønskes behandlet på sameiemøtet må være styret i hende – senest søndag 4. april. …

Continue reading