Måned: mars 2015

Strømavlesning

  Benytt ordinær leilighetsnøkkel for å komme inn til el-tavlerommet. Registrer avlesning her: http://www.tromskraft.no/privat/avlesning Merk at boksene er markert med prosjektnummer (Axxx) som brukt i salgsprospektene og på bodørene (og ikke H0xxx bolignummerering)    

Varsel om sameiemøte 20. april 2015

Til sameiere ved: Eierseksjonsameiet Teaterkvarteret Første Akt Hjalmar Johansensgate 29 Strandvegen 46 og 48 9007 Tromsø Tromsø, 7.4.2015 Varsel om sameiermøte   Ihht. lov om Eierseksjon § 33 (4) varsles det herved om sameiermøte i Eierseksjonssameiet Teaterkvarteret Første Akt. Dato for møte: Mandag 20.4.2015 Frist for innmelding av saker til sameiermøtet er lørdag 11.4.2015 Innkomne…

Continue reading