Måned: mars 2015

Strømavlesning og tomme søppelposer

  Det er automatisk avlesing av strøm i Teaterkvarteret Første Akt.  Måler og sender står i et rom i kjelleren.  Se bilde.  Alle har nøkkel til dette rommet, hovednøkkelen til leiligheten passer på den døren.  I dette rommet finner du også ubrukte søppelposer Merk at boksene er markert med prosjektnummer (Axxx) som brukt i salgsprospektene…

Continue reading

Varsel om sameiemøte 20. april 2015

Til sameiere ved: Eierseksjonsameiet Teaterkvarteret Første Akt Hjalmar Johansensgate 29 Strandvegen 46 og 48 9007 Tromsø Tromsø, 7.4.2015 Varsel om sameiermøte   Ihht. lov om Eierseksjon § 33 (4) varsles det herved om sameiermøte i Eierseksjonssameiet Teaterkvarteret Første Akt. Dato for møte: Mandag 20.4.2015 Frist for innmelding av saker til sameiermøtet er lørdag 11.4.2015 Innkomne…

Continue reading