Måned: januar 2015

Styremøte, feb’2015

Foreløpig sakliste, styremøte februar 2015 1. Gjennomgang forrige referat 2. Status nøkler 3. Ansvarsfordeling, styreleder utenlands 6. feb –  15. mars 4. Årsmøte (må holdes innen 30.april) 5. Forfatting av årsmelding + årshjulet 2014/2015 6. Tilrettelegging av hoveddørene ved Hjelpemiddelsentralen 7. Musikk og basstøy mellom leilighetene 8. Fremsetting av krav for utbedringer til entrepenør for fellesareal,…

Continue reading