Årsmøte i sameiet BONORD sier de i neste uke kommer med et opplegg for digitale møter for sameiet. Regjeringa har endret lovverket og åpnet for at borettslag/sameie kan gjennomføres digitalt. I dag er det slik at å samles til årsmøte bryter med myndighetenes tilrådinger. S+å snart dette er avklart (system for digital avvikling av årsmøtet)…

Continue reading

BUDSJETT 2020

Styret har den siste måneden jobbet med budsjett for 2020. Vår forretningsfører har presentert et forslag, basert på 2019 budsjettet og forventa prisøkninger. Vi har i år en viktig faktor som påvirker vårt budsjett. Sommeren 2019 gikk garantitiden for alle fellesarealer og selve byggene ut. Feil som oppstår og slitasje vil i framtiden ikke gå…

Continue reading

DUGNAD 14. MAI

Tirsdag 14. mai blir det dugnad  i sameiet.  Vi rydder rundt blokkene, plukker søppel, ordner i blomsterkassene og fjerner de siste sporene etter vinter. Oppmøte på plattingen klokken 18.00.  Dersom noen har koster – ta dem med.  Husk kaffe og en kakebit – vi avslutter med kaffedrikking på plattingen. Styret

Radiatorproblemer

RADIATORPROBLEMER: Leverandøren har gjort ettersyn på sentralvarmeanlegget  i kjelleren.  Vi har inngått serviceavtale, slik at det det jevnlig er ettersyn på anlegget som styrer sentralvarmen. Flere andelshavere har i løpet av vinteren meldt inn at det har vært vanskelig å få skikkelig varme på radiatorer.   Nå vet vi at systemet som skal levere varme…

Continue reading

SAMEIEMØTE 18. APRIL

Det innkalles til sameiet Teaterkvartalet Første Akt,   onsdag 18. april. Klokken 19.00. Clarion The Edge hotell . SAKSLISTE FOR MØTET: 1. KONSTITUERING a. Status frammøtte b. Valg av møteleder c. Valg av protokollfører d. Godkjenning innkalling e. Valg av protokollunderskriver f. Valg av tellekorps g. Godkjenning av dagsorden 2. ÅRSBERETNING 2017 3. ÅRSREGNSKAP 2017 4. VALG…

Continue reading

Forslag til sameiemøtet

Hei. Styret i sameiet skal ha styremøte i morgen, onsdag 21. mars.  da skal dato for årets sameiemøte fastsettes og innkalling sendes ut ganske så umiddelbart. Dette er en varsling om frist for å melde inn saker til sameiemøtet. Saker som ønskes behandlet på sameiemøtet må være styret i hende – senest søndag 4. april. …

Continue reading

GARASJEVASK

Dette er en viktig beskjed til ALLE som har bil i garasjeanlegget til Teaterkvarteret Første AKT.   Tirsdag 6. juni – klokken 09.00 kommer kostebil for å rengjøre hele garasjeanlegget. Da må ALLE BILER være ute av anlegget. All løsøre må være fjernet – slik at kostebilen kommer til i hele anlegget. I tillegg til…

Continue reading